… just playing/… tylko się bawi

justplaying_makelifemontessori

I’m a student again. I started Assistants to Infancy training program. This is probably the best thing I have done in my life. I love every moment of the training course, I love each amazing women I met (hi girls, if you’re reading it!). I met the most incredible, wise, sensitive, inspiring teacher I have ever had, my Montessori Mentor. She read to us many inspiring reflections. This is one, that touched my heart very much. I’d like to share with you what came to my mind each time I see Flower “just playing”./

Znowu się uczę :). Zaczęłam w wakacje roczny kurs Montessori dla Niemowląt i Małych Dzieci i muszę przyznać, że to chyba najmądrzejsza rzecz, jaką w życiu zrobiłam. Uwielbiam każdą chwilę, która się wydarzyła podczas kursu; uwielbiam każdą wspaniałą osobę, którą tam poznałam (cześć dziewczyny, jesteście świetne, wiecie?!!!:-)! Mam mądrą, wrażliwą, inspirującą… najcudowniejszą nauczycielkę, jaką kiedykolwiek miałam.  To jeden z wielu wzruszających tekstów, które nam przeczytała. Przypomina mi się, ile razy patrzę jak Kwiatuszek “tylko się bawi”.

 

Just Playing

When I am building in the block room,

Please don’t say I’m “Just Playing.”

For, you see, I’m learning as I play,

About balance and shapes.

Who knows, I may be an architect someday.

Gdy buduję z klocków

Proszę, nie mów, że się “tylko bawię”.

Bo, widzisz, bawiąc się, uczę się,

O równowadze, kształtach i formach.

Kto wie, może kiedyś zostanę architektem/architektką.

When I am getting all dressed up,

Setting the table, caring for the babies,

Don’t get the idea I’m “Just Playing.”

For, you see, I’m learning as I play.

I’m expressing myself and being creative.

I may be an artist or an inventor someday.

Kiedy się przebiorę,

Nakryję do stołu, opiekuję się dziećmi,

Niech ci nie przychodzi do głowy, że się “tylko bawię”.

Bo, jak widzisz, bawiąc się, uczę się.

Wyrażam siebie i jestem kreatywna/y.

Któregoś dnia mogę zostać artystą/ką lub wynalazcą/wynalazczynią.

When you see me sitting in a chair

“Reading” to an imaginary audience,

Please don’t laugh and think I’m “Just Playing.”

For, you see, I’m learning as I play.

I may be a teacher someday.

Kiedy widzisz, że siedzę na krześle

I “czytam” dla publiczności, która jest tylko w mojej wyobraźni,

Proszę nie śmiej się i nie myśl to “tylko zabawa”,

Bo, jak widzisz, gdy się bawię – uczę się.

Może kiedyś zostanę nauczycielem/nauczycielką.

When you see me combing the bushes for bugs,

Or packing my pockets with choice things I find,

Don’t pass it off as “Just Play.”

For, you see, I’m learning as I play.

I may be a scientist someday.

Gdy widzisz, że przeczesuję krzaki w poszukiwaniu biedronek,

lub upakowuję kieszenie tym, co znajdę,

Nie traktuj tego, jak “tylko zabawę”,

Bo, zrozum, ja się uczę, bawiąc się.

Może kiedyś zostanę naukowcem/naukowczynią.

When you see me engrossed in a puzzle or some

“plaything” at my school,

Please don’t feel that time is wasted in “Play.”

For, you see, I’m learning as I play.

I’m learning to solve problems and concentrate.

I may be in business some day.

Kiedy zobaczysz mnie pogrążoną/pogrążonego w puzzlach

Lub innych “zabawach” w szkole,

Nie czuj, że to zmarnowany czas na jakiejś “zabawie”,

Bo widzisz, uczę się podczas zabawy.

Uczę się rozwiązywać problemy i koncentrować.

Może kiedyś będę prowadzić interesy.

When you see me cooking or tasting foods,

Please don’t think that because I enjoy it, it is “Just Play.”

For, you see, I’m learning as I play.

I’m learning to follow directions and see differences.

I may be a cook someday.

Kiedy widzisz, że gotuję i kosztuję jedzenia,

Nie myśl, że skoro mi się to podoba, tylko się bawię.

Bo widzisz, bawiąc uczę się.

Uczę się podążać za wskazówkami i dostrzegać różnice.

Może zostanę kiedyś mistrzynią/mistrzem kuchni.

When you see me learning to skip, hop, run, and move my body,

Please don’t say I’m “Just Playing.”

For, you see, I’m learning as I play.

I’m learning how my body works.

I may be a doctor, nurse, or athlete someday.

Kiedy widzisz, jak uczę się przeskakiwać, podskakiwać, biegać i poruszać się,

Proszę Cię, nie mów, że tylko się bawię.

Bo widzisz, ja się uczę, bawiąc się,

Dowiaduję się, jak działa moje ciało,

Może zostanę kiedyś lekarzem/lekarkę, pielęgniarzem/pielęgniarką

albo lekkoatletką/lekkoatletą.

When you ask me what I’ve done at school today,

And I say, I “Just played.”

Please don’t misunderstand me.

For, you see, I’m learning as I play.

I’m learning to enjoy and be successful at my work,

I’m preparing for tomorrow.

Today, I am a child and my work is play.

Kiedy pytasz mnie, co dziś robiłam/robiłem w szkole

I ja mówię, że bawiłem/łam się

Nie zrozum mnie źle.

Bo ja widzisz, uczę się, bawiąc się.

Uczę się cieszyć moją pracą i odnosić w niej sukcesy,

Przygotowuję się na jutro,

A dziś jestem dzieckiem i moją pracą jest zabawa.

 

Anita Wadley

Edmond, Oklahoma

 

 

Amazing, isn’t it? What do you find inspiring? A film, a photo, quotations, a poem, a song? Please, share with me! Thank you 🙂

Czy to nie jest przepiękne? A co Was inspiruje? Film, zdjęcie, cytaty, wiersz, piosenka? Podzielcie się!

Advertisements

Flower in XIV month

DSC04306 (kopia)

Flower, you are 14 months old (young)! Congratulations! You are amazing, happy, smiling, courageous, energetic,  bright, very busy and engaging person.

Let’s don’t forget what you achieved during XIII and XIV month.

 • Body And Coordination
 • You had a period, when you ate a huge amount of food; I had to start buying milk cause I couldn’t keep up with production – do you want to stop comments like ‘oh, she is so tiny’; ‘she is one year old? she looks younger’; I love you as you are, and your perfect and special and if you’re determined to grow up we-parents at your services! In these days, you are not interested in eating like you were the last month. Hope, not for too long…
 • You grew up!
 • You practice to stand on your own for more than 7-9 seconds and to walk, but you were taught by daddy that walker wagon can be used as a vehicle – and sometimes you sit on it instead of walking with it, but it’s ok for that moment 🙂
 • You walk nearby furniture
 • and on your knees with walker wagon, a potty, heavy paper board boxes or basket with books,
 • and you walk across whole flat on your feet with walker wagon or holding our hands.
 • You find it funny to climb on table (is a table appropriate place to sit, Flower?), on walker wagon (I know, daddy showed you how to do it…), on a paper board boxes

DSC04492 (kopia)DSC04397 (kopia)

 • Hands and fingers
 • You clap your hands, you clap when you like something, when we-your parents clap, when you hear nice music, when we sing a song “Kosi kosi łapci”
 • You still adore to open and close containers, put something in and take something out of boxes, baskets, you do it infallibly
 • You really know how to work with rings and cube stackers and you can deeply concentrate on that activity
 • You are interested in opening drawers and small doors of bedside cabinet or kitchen unit, I was prepared to that, and all drawers and easy opening lockers in living room and kitchen are prepared for your attention
 • Your hands and fingers work so deftly and precise – you practise them on small pieces of dirt and dust on the floor and carpet, on berries, raspberries, wild strawberries, pages of books.

DSC04304 (kopia)

DSC04570 (kopia)

 • Language and communication
 • You sing aloud – during a walk, in the bus, when you feel good!
 • You love books, especially when there are pictures of a teddy bear, a bird, baby, a car, a dog and a cat
 • You repeat words like: a car (auto), babies, a lampwoof-woof, a picture/painting, a bird, come, no, yes – you use your words consistently
 • You are curious of things’ names, you point at everything, EVERYTHING and I have to name it
 • You like listening to music, you like to wiggle every time there is music around
 • You love to make a laugh, wave your hand and smile to people on the street

DSC04543 (kopia)DSC04508 (kopia)

Father’s Day (late post)

 

DSC03736vvbw

Once in June, I had interesting conversation with my beloved brother about being a father.

I criticized some of his reactions on their children’s behaviour (they have amazing kids). He pointed out something I was never thinking about: that young men (in Poland, how is elsewhere?) do not have any strong and positive pattern and matrix of being a father. They just do not know how to resolve conflicts between children, how to build relationship with sons and daughters, etc. Impatient, tired after work, under pressure of responsibilities and stereotypes they feel powerless in a face of cry and jostling of their children.

Odbyłam niedawno ciekawą rozmowę z moim kochanym bratem na temat bycia ojcem.

Zaczęło się od tego, że skrytykowałam jego reakcję na zachowanie jego dzieci (ma wspaniałe dzieci!). Zauważył, że współcześni młodzi mężczyźni nie mają zakodowanych żadnych silnych i pozytywnych wzorców jak być ojcem. Nie wiedzą jak rozwiązywać konflikty między dziecmi, jak budowaćć więzi z córkami i synami, itd. Czy tak jest tylko w Polsce czy gdzie indziej też? Niecierpliwi, zmęczeni po pracy, pod presją obowiązków i stereotypów ciążących nad nimi, czują się bezsilni wobec płaczu i przepychanek.

Within last few centuries and generations, fathers were absent. Where were they?

They were fighting or hiding in woods, sitting in prison for conspiracy against occupants or exiled and disappear in thin air. They died or were just unknown, divorced, run away, emigrated or simply working all days long.

Przez ostatnich kilka wieków i pokoleń ojcowie byli nieobecni. Gdzie byli?

Albo walczyli albo ukrywali się w lesie, siedzieli w więzieniu za konspirację przeciwko okupantowi albo byli zsyłani i przepadali bez wieści. Ginęli bądź pozostawali nieznani, rozwodzili się, uciekali albo emigrowali lub też zwyczajnie – pracowali cały dzień. 

I am proud that fathers I know are great although my father set the bar high. He is wise, responsible, strong, powerful, supportive, loving, caring, righteous and has a great sense of humour. And loves my mum.

Likewise, Flower’s dad is wonderful, empathic and loving. He has everything I wish he could have and even more. He is present! 

Happy Father’s Day, Dads! Father’s Day everyday!

Jestem dumna, że najważniejsi ojcowie, jakich znam, są wspaniali a mój tata wysoko ustawił poprzeczkę :). Jest mądry, odpowiedzialny, silny, wspierający, czuły, kochający, opiekuńczy, prawy i ma poczucie humoru. I kocha mamę.

Również tata Kwiatuszka jest cudowny, mądry, empatyczny i troskliwy! Ma on wszystkie cechy, jakie powinien mieć tata a nawet więcej. Jest obecny.

Szczęśliwego Dnia Ojca, codzinnie!

A quote of the week (How to support concentration)

Quote

For me-mother and us-parents to remember:


 

Deep concentration is normal for human beings. Because it represents a normalized state, it results in relaxation and contentment in the individual. Montessori described children after periods of this type of work as peaceful, happy, even rested and refreshed, showing a marked generosity of spirit that was not apparent before. […]

For this playful alteration to develop, children need both structure and support. […] Support comes from the emotional atmosphere at home. A positive mood in the family allows children freedom from distraction and stress of negative emotions. A negative atmosphere means that parents are not giving the support necessary for their children to develop a capacity for deep engagement and flow in their lives. /p. 35 “Montessori from the start”

 

What’s new? She’s a ONE YEAR OLD girl!

makelifemontessori1

 

Hi, I took a long break from blog although not from life. Flower turned a year two weeks ago. She achieved so many new abilities that year, she changed so much last months! She has done a lot and still has a lot to do.

Flower, you have begun second year of your life, I can’t believe, you aren’t newborn anymore.

During last two months Flower has developed in areas of body coordination, hands precision and eye-hand coordination, communication and language. Furthermore her relation to the world became deeper and she can focus much more as well. In details:

DSC03890d1

 • Body and coordination
 • She crawls like crazy across whole flat, she runs very fast on all her fours,
 • Easily stands nearby sofa, shelves, chairs, my knees or a bar for long, long minutes on her own, holding with one hand and trying to make steps and dancing,
 • Keeps balance while standing and moving,
 • Goes down from a mattress and sofa backwards = legs first (that skill has occurred suddenly),
 • Prepares to walk,

makelifemontessori2

DSC03964

 • Hands precision
 • Uses a spoon on her own and sometimes a fork too, both ends :),
 • Practices opening and closing things,
 • Practices putting things out and (finally) in
 • Catches little objects like green peas, blades of grass, grain rice with her fingers = pincer grasp
 • Uses correctly (=not only mouthing) an egg and a cup, a ball from “object permanence box”, rings and post and the rest of her materials,
 • Holds a book and turns pages carefully,

makelifemontessorijdsi

 • Language and communication
 • She is very talkative, she says: “ma-ma-ma-ma”, “ta-ta-ta”, and “dah” (“dah” or “taah” for the wide variety of vocabulary ;)),
 • Nods her head with approval,
 • Points at things which I ask her about (a lamp, a window, mama, a picture, a teddy bear),
 • Points at things which she wants me to name,

DSC03701 DSC03774

 • Activities and relation to the world
 • Laughs from our jokes, funny faces, funny voices and tries to make us laugh, successfully,
 • Dances when we dance and when she hears a music,
 • Works on her own in her areas for long periods of time!
 • Loves to read,
 • Is interested in tastes and textures of new for her types of food,
 • Sings and speaks very loud especially when we’re on a bus.

I started to prepare this post over month ago (long time before Flower’s birthday) but didn’t have time to finish. I’m so glad, it’s ready!

Have a great Tuesday!

 

 

 

 

Mothers’ Day

makelifemontessori

When I lie with Flower and help her fall asleep I think about all mothers that came before me.

About my lovely, wise, beautiful Mother – my best friend.

About my mother’s mother Stasia and my father’s mother Lunia.

About their mothers Ludwika and Stanisława, Jadwiga and … .

And their mothers.

And all the mothers before.

I’m thinking about them with love and gratefulness for all they did, for life they gave and for whole love they gave.

I’m thinking with admiration for their patience, work, strength and wisdom.

I feel admiration and esteem for that they did not give up in hard times. That they kept carry on despite suffering, despite the fact they lost some of their children and had to live alone, without men – their children’s fathers.

And they survived.

And now, there is me and her.

And all those mothers are in us and with us and we feel their love.

And when I keep my daughter in my arms, and she closes her eyes and she breathes slowly, I feel what they could feel when they held their babies.

Now I am a mother. And this is my day.

Thank you, Flower, for choosing me. Thank you, Mom. Thank them.

 

Kiedy usypiam Kwiatuszka, myślę o matkach które były przede mną.

O mojej kochanej, mądrej, pięknej Mamie – mojej najlepszej przyjaciółce.

O mamie mojej Mamy – Stasi i mamie mojego Taty – Luni.

O mamach moich babć i dziadków – Ludwice, Stanisławie, Jadwidze i … .

I ich mamach.

I wszystkich matkach, które żyły wcześniej. 

Myślę o nich z miłością i wdzięcznością za wszystko, co zrobiły, za życie które dały, za całą ich miłość.

Myślę z podziwem o ich cierpliwości, pracy, sile i mądrości.

Podziwiam i szanuję to, że przetrwały trudne czasy, w jakich musiały żyć. Że trwały mimo cierpienia, mimo tego że niektóre swoje dzieci straciły, i że musiały żyć same, bez mężczyzn, ojców swoich dzieci.

I przetrwały.

I teraz jestem ja i ona.

I wszystkie te matki są w nas i z nami. I czujemy ich miłość.

I kiedy tulę moją córeczkę a ona powoli zasypia, spokojnie oddychając, czuję to, co one czuły.

Jestem mamą. I to jest mój dzień. 

Dziękuje Ci, Kwiatuszku, za wybranie mnie. Dziękuję Mamo. Dziękuję im.

How to show music to the infant. Casus of Flower.

Xmejklajfmuzik

I could not imagine my home without music. I can not play any instrument what I regret very much. (Maybe it’s not too late for me?) Fortunately my partner and Flower’s daddy plays almost every instrument and non-instrument he finds around and can sing absolutely amazing as well! Thanks God, we have him 🙂 Thanks to his Mother even more :)/ Nie wyobrażam sobie domu bez muzyki. Niestety nie umiem grać na niczym, czego bardzo żałuję. (Może nie jest jeszcze za późno?) Na szczęście mój partner a tatuś Kwiatuszka gra na prawie każdym instrumencie i nie-instrumencie – na wszystkim co znajdzie pod ręką a do tego przepięknie śpiewa! Dzięki Bogu, że go mamy takiego 🙂 A bardziej nawet dzięki jego Mamie 🙂

As a professional musician and composer he practices at home a lot and Flower has opportunity not only to hear the music but to observe process of making music. She sees how much pleasure it gives to listener so to an artist – performer./ Jako zawodowy muzyk i kompozytor, dużo czasu poświęca na ćwiczenie w domu i dzięki temu Kwiatek ma możliwość nie tylko słuchać muzyki ale także obserwować, jak się ją tworzy, wykonuje i jak wiele radości sprawia to słuchającym i wykonującym.

The very first music “tool” Flower has known was my voice, I used to sing to her a lot and I still do it. Then first music instruments we introduced to her were little electronic piano and daddy’s guitar./ Zupełnie pierwszym “narzędziem” muzycznym, które Kwiatek poznała był, oczywiście, mój głos; śpiewałam i śpiewam jej bardzo dużo. Pierwszymi instrumentami muzycznymi, które poznała, były male elektroniczne pianinko i gitara taty. 

I have collected few instruments for her. Some of them are still useless for too small hands, but we show her how to use them and how to make a music with them. Good music. There are mostly small size percussion instruments (a mini djamble, a maraca, a bell stick, a tambourine, a rainbowmaker, a football rattle) but there is also a music box, few cd’s with classical music and sound bottles (with azuki, non-podded peanuts, white bean and flaxseeds). How does Flower react for our creativity? She seems to be excited and interested, she waves her hands, makes some noises and laughs when her daddy becomes percussionist. She really feels the rhythm! We want to understand it that way…/ Ostatnio zebrałam kilka instrumentów dla Kwiatka. Niektóre są jeszcze nieprzydatne dla jej małych rączek, ale pokazujemy, jak ich używać i jak robić muzykę. Dobrą muzykę. Są tu głównie małe instrumenty perkusyjne (mini djamble, marakas, janczar, tamburyn, kij deszczowy, terkotka) ale jest też pozytywka, płyty z muzyka klasyczną i butelki dźwiękowe (wypełnione azuki, nieobranymi fistaszkami, bałą fasolą i nasionami lnu).  Jak Kwiatek przyjmuje nasza radosną twórczość? Wydaje się być podekscytowana i zaciekawiona, macha rączkami, puka, wydaje różne dźwięki i śmieje się, kiedy tata staje się perkusistą. Na prawdę czuje rytm! tak chcemy to przynajmniej rozumieć…

toto

About week ago she sat in front of music basket, took / and bells and started to use them right way. Wow… She played them and she added some vocal. What was she sing about? That was last proof and lesson for us that she does what she sees. 🙂 /Jakiś tydzień temu Kwiatek usiadła przed koszykiem instrumentów, wzięła marakasa i dzwonki i zaczęła używać ich bardzo profesjonalnie. Grała i nawet dodała do tego śpiew. O czym mogła śpiewać? To był dla nas ostateczny dowód i lekcja zarazem, że robi to, co widzi wokół siebie. 🙂

At photos below you can see little Tori Amos singing with self-accompaniment on piano. If you don’t know what I’m talking about, please check here, or here or here. Aren’t they similar? 🙂 I hope, one day, we will go on Tori’s concert together!/ Na zdjęciach poniżej można zobaczyć malutką Tori Amos, śpiewającą i akompaniującą sobie na pianinku. Tu pokażę, co dokładnie mam na myśli: klik1, klik2 i klik3. Czyż nie są podobne? 🙂 Mam nadzieję, że kiedyś zabiorę Kwiatka na koncert Tori!

Have a good day!/ Miłego dnia!

DSC03605x DSC03606xDSC03603x

Rising a girl. Challenge, responsibility, honour. What’s on my mind.

toto

What was on my mind when I start to blog? Hmm…

I was thinking how not to ruin my daughter’s life from the beginning. 🙂

I was thinking how to rise a girl, help her become herself. Or even better: how do not disturb her. Do not hinder her aspirations. Do not suppress her. Let her be as she is, as she wants to be.

What I am going to sa,y sounds risky, but I am going not to commit some mistakes. From my own experience and observations.

First of all I want to let her know that despite all obstacles our culture set in front of a young girl and woman she is able to:

 • live her life, with its all possibilities, chances, challenges, opportunities
 • do what she wants to do, there are much more choices than cooking, cleaning, being a good girl, stay silent and have kids
 • be anyone she wants to be,
 • stay wherever she would like to, there are more than 200 countries in the world where you can stay! There is also quite goodly amount of space to stay, about 148940000 km
 • behave the way she feel, have fun, be strong, be loud, be self-confident … (Do you have any other ideas?)

What you can do: Kick me if I ever say that I won’t let her go somewhere because I worry, because something can happen. There is no worse constraint that such words from mother’s mouths. Am I right?

I promise I will prop her up in every her extraordinary, crazy, brave, risky, expensive dreams, plans, passion. Flower, it is to you. If you want to be a teacher, a famous model, a bus driver, a forensic detective, a parachutist, a nurse, a lonely traveller, a maniac, a crazy old woman, a boy – ok. If you want to be a billionaire – ok, feel free :). If you want to clean a floor in a hairdresser’s saloon in a neighbourhood for free I will sallow this bitter pill. Don’t let anybody say “it’s not for girls”, ok?

So, that was on my mind: how to enable her being happy. I chose Montessori way of life. The best wise to start, in my opinion. Respectful for each boys and girls. Preparing both to live independent, confident and conscious life.

 

Flower’s shelves guide at 10 months

Here are some Montessori materials which I presented to Flower in 9 and 10 months. They are set on Flower’s shelves and other places at home where she likes to spend time./ Przedstawiam Państwu pomoce Montessori, które wprowadziłam Kwiatuszkowi w 9 i 10 miesiącu. Ustawione na półkach i w innych miejscach, w których Kwiatek lubi spędzać czas.

I change these accessories every week. I just change a place of some objects or rearrange elements or I take it to our materials cubby-hole and there they are waiting for next round week or two later. After few weeks of absence one old thing seems to show as new in Flower’s eyes, it has more features and characteristic to explore, to find out. Although it is old and known it is a novelty for mind, eyes, hands and all senses as long as they develop and become more and more effective and their range of capability extends. / Zmieniam wyposażenie co tydzień. Czasem tylko przekładam coś w inne miejsce, ale zdarza się, że chowam do schowka na pomoce Kwiatuszka, gdzie pomoc czeka jakiś czas na następną kolejkę. Po kilku tygodniach nieobecności taki przedmiot czy koszyk ukazuje się Kwiatuszkowi w zupełnie nowym świetle, ma więcej cech do odkrywania. Chociaż jest stary i znany, stanowi nowość dla umysłu, oczu, rąk, zmysłów, tak długo, jak się rozwijają, stają się coraz bardziej efektywne i poszerza się zakres ich możliwości.

On Flower’s shelves you may find:/ Na półkach Kwiatka znajdują się: 

 • Small rainbow, it is ok but a colours chip off too easily/ Mała tęcza, może być, chociaż farba zbyt łatwo odpryskuje (1.);
 • Object permanence box – low-budget version suggested by Paula Polk Lillard and Lynn Lillard Jessen, combine used Punch and Drop toy and wooden tray for decoupage/ pudełko z kulką – wersja niskobudżetowa proponowana przez autorki “Montessori from the start”, kombinacja używanej wbijanki i tacki do decoupage (2.);
 • Matrioshka/ Matrioszka (3.);
 • Metal humming toy/ Bączek (4.);
 • Rings and stick – Ikea version/ Kółka na patyku – stojak z Ikea (5.);
 • An egg and a cup and 2 different sizes of infant toy and chew toy – wooden grasping beads – hand-made and self-made :)/ Drewniane jajko i kieliszek oraz dwa rozmiary drewnianych gryzaków (6.);
 • Geometric shape puzzles/ Puzzle geometryczne (7.);
 • Basket of soft toys and a doll – two of them (a dog and the Ugly Men puppet) are hand-made by artist Julia Podolska – you can find her artefacts here/ Koszyk miękkich zabawek i lala – pacynka Brzydal i pies wykonane przez Julie Podolską, polecam zajrzeć na jej stronę i się pozachwycać (klik(8.);
 • Skwish (9.);
 • Basket of balls/ Koszyk piłek (10.);
 • Wooden Jack-in-the-Box/ drewniany Klaun z pudełka (11.);
 • Loop from Ikea/ Pętla motoryczna z Ikea (12.).

You think that’s all? Sorry, there are also baskets of books, a basket of rattles which she loves a lot, a basket of rings and circles increasing every month, a nature tray, a kitchen utensils box and colour baskets, which I already wrote about here. There are also colour bottles and sound bottles. She does in-out activities with such materials as wooden blocks in a jar or my curlpapers in a sponge bag as well. Her stuff includes also a little music corner, which I’m going to show in next post. I think that’s all. That is enough to keep Flower’s hands busy, her synapses sparking and her mother jousting. 🙂 / Myślicie, że to wszystko? Przykro mi, są jeszcze koszyki książek; koszyk grzechotek, który uwielbia; skrzynkę przyrządów kuchennych i koszyki kolorów, o których pisałam tutaj (klik). Ma także butelki kolorów i butelki dźwiękowe, pracuje z pomocami do wyjmowania i wkładania, jak słoik z klockami czy kosmetyczka z papilotami. Jej wyposażenie stanowi także mały kącik muzyczny, o którym napiszę wkrótce. To by było na tyle. To wystarczy by rączki były cały czas zajęte, by synapsy się iskrzyły a mama bez przerwy potykała o coś.

0010a DSC03515