How to show music to the infant. Casus of Flower.

Xmejklajfmuzik

I could not imagine my home without music. I can not play any instrument what I regret very much. (Maybe it’s not too late for me?) Fortunately my partner and Flower’s daddy plays almost every instrument and non-instrument he finds around and can sing absolutely amazing as well! Thanks God, we have him 🙂 Thanks to his Mother even more :)/ Nie wyobrażam sobie domu bez muzyki. Niestety nie umiem grać na niczym, czego bardzo żałuję. (Może nie jest jeszcze za późno?) Na szczęście mój partner a tatuś Kwiatuszka gra na prawie każdym instrumencie i nie-instrumencie – na wszystkim co znajdzie pod ręką a do tego przepięknie śpiewa! Dzięki Bogu, że go mamy takiego 🙂 A bardziej nawet dzięki jego Mamie 🙂

As a professional musician and composer he practices at home a lot and Flower has opportunity not only to hear the music but to observe process of making music. She sees how much pleasure it gives to listener so to an artist – performer./ Jako zawodowy muzyk i kompozytor, dużo czasu poświęca na ćwiczenie w domu i dzięki temu Kwiatek ma możliwość nie tylko słuchać muzyki ale także obserwować, jak się ją tworzy, wykonuje i jak wiele radości sprawia to słuchającym i wykonującym.

The very first music “tool” Flower has known was my voice, I used to sing to her a lot and I still do it. Then first music instruments we introduced to her were little electronic piano and daddy’s guitar./ Zupełnie pierwszym “narzędziem” muzycznym, które Kwiatek poznała był, oczywiście, mój głos; śpiewałam i śpiewam jej bardzo dużo. Pierwszymi instrumentami muzycznymi, które poznała, były male elektroniczne pianinko i gitara taty. 

I have collected few instruments for her. Some of them are still useless for too small hands, but we show her how to use them and how to make a music with them. Good music. There are mostly small size percussion instruments (a mini djamble, a maraca, a bell stick, a tambourine, a rainbowmaker, a football rattle) but there is also a music box, few cd’s with classical music and sound bottles (with azuki, non-podded peanuts, white bean and flaxseeds). How does Flower react for our creativity? She seems to be excited and interested, she waves her hands, makes some noises and laughs when her daddy becomes percussionist. She really feels the rhythm! We want to understand it that way…/ Ostatnio zebrałam kilka instrumentów dla Kwiatka. Niektóre są jeszcze nieprzydatne dla jej małych rączek, ale pokazujemy, jak ich używać i jak robić muzykę. Dobrą muzykę. Są tu głównie małe instrumenty perkusyjne (mini djamble, marakas, janczar, tamburyn, kij deszczowy, terkotka) ale jest też pozytywka, płyty z muzyka klasyczną i butelki dźwiękowe (wypełnione azuki, nieobranymi fistaszkami, bałą fasolą i nasionami lnu).  Jak Kwiatek przyjmuje nasza radosną twórczość? Wydaje się być podekscytowana i zaciekawiona, macha rączkami, puka, wydaje różne dźwięki i śmieje się, kiedy tata staje się perkusistą. Na prawdę czuje rytm! tak chcemy to przynajmniej rozumieć…

toto

About week ago she sat in front of music basket, took / and bells and started to use them right way. Wow… She played them and she added some vocal. What was she sing about? That was last proof and lesson for us that she does what she sees. 🙂 /Jakiś tydzień temu Kwiatek usiadła przed koszykiem instrumentów, wzięła marakasa i dzwonki i zaczęła używać ich bardzo profesjonalnie. Grała i nawet dodała do tego śpiew. O czym mogła śpiewać? To był dla nas ostateczny dowód i lekcja zarazem, że robi to, co widzi wokół siebie. 🙂

At photos below you can see little Tori Amos singing with self-accompaniment on piano. If you don’t know what I’m talking about, please check here, or here or here. Aren’t they similar? 🙂 I hope, one day, we will go on Tori’s concert together!/ Na zdjęciach poniżej można zobaczyć malutką Tori Amos, śpiewającą i akompaniującą sobie na pianinku. Tu pokażę, co dokładnie mam na myśli: klik1, klik2 i klik3. Czyż nie są podobne? 🙂 Mam nadzieję, że kiedyś zabiorę Kwiatka na koncert Tori!

Have a good day!/ Miłego dnia!

DSC03605x DSC03606xDSC03603x

Advertisements

One thought on “How to show music to the infant. Casus of Flower.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s