Father’s Day (late post)

 

DSC03736vvbw

Once in June, I had interesting conversation with my beloved brother about being a father.

I criticized some of his reactions on their children’s behaviour (they have amazing kids). He pointed out something I was never thinking about: that young men (in Poland, how is elsewhere?) do not have any strong and positive pattern and matrix of being a father. They just do not know how to resolve conflicts between children, how to build relationship with sons and daughters, etc. Impatient, tired after work, under pressure of responsibilities and stereotypes they feel powerless in a face of cry and jostling of their children.

Odbyłam niedawno ciekawą rozmowę z moim kochanym bratem na temat bycia ojcem.

Zaczęło się od tego, że skrytykowałam jego reakcję na zachowanie jego dzieci (ma wspaniałe dzieci!). Zauważył, że współcześni młodzi mężczyźni nie mają zakodowanych żadnych silnych i pozytywnych wzorców jak być ojcem. Nie wiedzą jak rozwiązywać konflikty między dziecmi, jak budowaćć więzi z córkami i synami, itd. Czy tak jest tylko w Polsce czy gdzie indziej też? Niecierpliwi, zmęczeni po pracy, pod presją obowiązków i stereotypów ciążących nad nimi, czują się bezsilni wobec płaczu i przepychanek.

Within last few centuries and generations, fathers were absent. Where were they?

They were fighting or hiding in woods, sitting in prison for conspiracy against occupants or exiled and disappear in thin air. They died or were just unknown, divorced, run away, emigrated or simply working all days long.

Przez ostatnich kilka wieków i pokoleń ojcowie byli nieobecni. Gdzie byli?

Albo walczyli albo ukrywali się w lesie, siedzieli w więzieniu za konspirację przeciwko okupantowi albo byli zsyłani i przepadali bez wieści. Ginęli bądź pozostawali nieznani, rozwodzili się, uciekali albo emigrowali lub też zwyczajnie – pracowali cały dzień. 

I am proud that fathers I know are great although my father set the bar high. He is wise, responsible, strong, powerful, supportive, loving, caring, righteous and has a great sense of humour. And loves my mum.

Likewise, Flower’s dad is wonderful, empathic and loving. He has everything I wish he could have and even more. He is present! 

Happy Father’s Day, Dads! Father’s Day everyday!

Jestem dumna, że najważniejsi ojcowie, jakich znam, są wspaniali a mój tata wysoko ustawił poprzeczkę :). Jest mądry, odpowiedzialny, silny, wspierający, czuły, kochający, opiekuńczy, prawy i ma poczucie humoru. I kocha mamę.

Również tata Kwiatuszka jest cudowny, mądry, empatyczny i troskliwy! Ma on wszystkie cechy, jakie powinien mieć tata a nawet więcej. Jest obecny.

Szczęśliwego Dnia Ojca, codzinnie!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s