How to show music to the infant. Casus of Flower.

Xmejklajfmuzik

I could not imagine my home without music. I can not play any instrument what I regret very much. (Maybe it’s not too late for me?) Fortunately my partner and Flower’s daddy plays almost every instrument and non-instrument he finds around and can sing absolutely amazing as well! Thanks God, we have him 🙂 Thanks to his Mother even more :)/ Nie wyobrażam sobie domu bez muzyki. Niestety nie umiem grać na niczym, czego bardzo żałuję. (Może nie jest jeszcze za późno?) Na szczęście mój partner a tatuś Kwiatuszka gra na prawie każdym instrumencie i nie-instrumencie – na wszystkim co znajdzie pod ręką a do tego przepięknie śpiewa! Dzięki Bogu, że go mamy takiego 🙂 A bardziej nawet dzięki jego Mamie 🙂

As a professional musician and composer he practices at home a lot and Flower has opportunity not only to hear the music but to observe process of making music. She sees how much pleasure it gives to listener so to an artist – performer./ Jako zawodowy muzyk i kompozytor, dużo czasu poświęca na ćwiczenie w domu i dzięki temu Kwiatek ma możliwość nie tylko słuchać muzyki ale także obserwować, jak się ją tworzy, wykonuje i jak wiele radości sprawia to słuchającym i wykonującym.

The very first music “tool” Flower has known was my voice, I used to sing to her a lot and I still do it. Then first music instruments we introduced to her were little electronic piano and daddy’s guitar./ Zupełnie pierwszym “narzędziem” muzycznym, które Kwiatek poznała był, oczywiście, mój głos; śpiewałam i śpiewam jej bardzo dużo. Pierwszymi instrumentami muzycznymi, które poznała, były male elektroniczne pianinko i gitara taty. 

I have collected few instruments for her. Some of them are still useless for too small hands, but we show her how to use them and how to make a music with them. Good music. There are mostly small size percussion instruments (a mini djamble, a maraca, a bell stick, a tambourine, a rainbowmaker, a football rattle) but there is also a music box, few cd’s with classical music and sound bottles (with azuki, non-podded peanuts, white bean and flaxseeds). How does Flower react for our creativity? She seems to be excited and interested, she waves her hands, makes some noises and laughs when her daddy becomes percussionist. She really feels the rhythm! We want to understand it that way…/ Ostatnio zebrałam kilka instrumentów dla Kwiatka. Niektóre są jeszcze nieprzydatne dla jej małych rączek, ale pokazujemy, jak ich używać i jak robić muzykę. Dobrą muzykę. Są tu głównie małe instrumenty perkusyjne (mini djamble, marakas, janczar, tamburyn, kij deszczowy, terkotka) ale jest też pozytywka, płyty z muzyka klasyczną i butelki dźwiękowe (wypełnione azuki, nieobranymi fistaszkami, bałą fasolą i nasionami lnu).  Jak Kwiatek przyjmuje nasza radosną twórczość? Wydaje się być podekscytowana i zaciekawiona, macha rączkami, puka, wydaje różne dźwięki i śmieje się, kiedy tata staje się perkusistą. Na prawdę czuje rytm! tak chcemy to przynajmniej rozumieć…

toto

About week ago she sat in front of music basket, took / and bells and started to use them right way. Wow… She played them and she added some vocal. What was she sing about? That was last proof and lesson for us that she does what she sees. 🙂 /Jakiś tydzień temu Kwiatek usiadła przed koszykiem instrumentów, wzięła marakasa i dzwonki i zaczęła używać ich bardzo profesjonalnie. Grała i nawet dodała do tego śpiew. O czym mogła śpiewać? To był dla nas ostateczny dowód i lekcja zarazem, że robi to, co widzi wokół siebie. 🙂

At photos below you can see little Tori Amos singing with self-accompaniment on piano. If you don’t know what I’m talking about, please check here, or here or here. Aren’t they similar? 🙂 I hope, one day, we will go on Tori’s concert together!/ Na zdjęciach poniżej można zobaczyć malutką Tori Amos, śpiewającą i akompaniującą sobie na pianinku. Tu pokażę, co dokładnie mam na myśli: klik1, klik2 i klik3. Czyż nie są podobne? 🙂 Mam nadzieję, że kiedyś zabiorę Kwiatka na koncert Tori!

Have a good day!/ Miłego dnia!

DSC03605x DSC03606xDSC03603x

Advertisements

Flower’s shelves guide at 10 months

Here are some Montessori materials which I presented to Flower in 9 and 10 months. They are set on Flower’s shelves and other places at home where she likes to spend time./ Przedstawiam Państwu pomoce Montessori, które wprowadziłam Kwiatuszkowi w 9 i 10 miesiącu. Ustawione na półkach i w innych miejscach, w których Kwiatek lubi spędzać czas.

I change these accessories every week. I just change a place of some objects or rearrange elements or I take it to our materials cubby-hole and there they are waiting for next round week or two later. After few weeks of absence one old thing seems to show as new in Flower’s eyes, it has more features and characteristic to explore, to find out. Although it is old and known it is a novelty for mind, eyes, hands and all senses as long as they develop and become more and more effective and their range of capability extends. / Zmieniam wyposażenie co tydzień. Czasem tylko przekładam coś w inne miejsce, ale zdarza się, że chowam do schowka na pomoce Kwiatuszka, gdzie pomoc czeka jakiś czas na następną kolejkę. Po kilku tygodniach nieobecności taki przedmiot czy koszyk ukazuje się Kwiatuszkowi w zupełnie nowym świetle, ma więcej cech do odkrywania. Chociaż jest stary i znany, stanowi nowość dla umysłu, oczu, rąk, zmysłów, tak długo, jak się rozwijają, stają się coraz bardziej efektywne i poszerza się zakres ich możliwości.

On Flower’s shelves you may find:/ Na półkach Kwiatka znajdują się: 

 • Small rainbow, it is ok but a colours chip off too easily/ Mała tęcza, może być, chociaż farba zbyt łatwo odpryskuje (1.);
 • Object permanence box – low-budget version suggested by Paula Polk Lillard and Lynn Lillard Jessen, combine used Punch and Drop toy and wooden tray for decoupage/ pudełko z kulką – wersja niskobudżetowa proponowana przez autorki “Montessori from the start”, kombinacja używanej wbijanki i tacki do decoupage (2.);
 • Matrioshka/ Matrioszka (3.);
 • Metal humming toy/ Bączek (4.);
 • Rings and stick – Ikea version/ Kółka na patyku – stojak z Ikea (5.);
 • An egg and a cup and 2 different sizes of infant toy and chew toy – wooden grasping beads – hand-made and self-made :)/ Drewniane jajko i kieliszek oraz dwa rozmiary drewnianych gryzaków (6.);
 • Geometric shape puzzles/ Puzzle geometryczne (7.);
 • Basket of soft toys and a doll – two of them (a dog and the Ugly Men puppet) are hand-made by artist Julia Podolska – you can find her artefacts here/ Koszyk miękkich zabawek i lala – pacynka Brzydal i pies wykonane przez Julie Podolską, polecam zajrzeć na jej stronę i się pozachwycać (klik(8.);
 • Skwish (9.);
 • Basket of balls/ Koszyk piłek (10.);
 • Wooden Jack-in-the-Box/ drewniany Klaun z pudełka (11.);
 • Loop from Ikea/ Pętla motoryczna z Ikea (12.).

You think that’s all? Sorry, there are also baskets of books, a basket of rattles which she loves a lot, a basket of rings and circles increasing every month, a nature tray, a kitchen utensils box and colour baskets, which I already wrote about here. There are also colour bottles and sound bottles. She does in-out activities with such materials as wooden blocks in a jar or my curlpapers in a sponge bag as well. Her stuff includes also a little music corner, which I’m going to show in next post. I think that’s all. That is enough to keep Flower’s hands busy, her synapses sparking and her mother jousting. 🙂 / Myślicie, że to wszystko? Przykro mi, są jeszcze koszyki książek; koszyk grzechotek, który uwielbia; skrzynkę przyrządów kuchennych i koszyki kolorów, o których pisałam tutaj (klik). Ma także butelki kolorów i butelki dźwiękowe, pracuje z pomocami do wyjmowania i wkładania, jak słoik z klockami czy kosmetyczka z papilotami. Jej wyposażenie stanowi także mały kącik muzyczny, o którym napiszę wkrótce. To by było na tyle. To wystarczy by rączki były cały czas zajęte, by synapsy się iskrzyły a mama bez przerwy potykała o coś.

0010a DSC03515