A month of colours/ Miesiąc kolorów

makelifemontessori:month of coloursMarch was a month of colours. One week, one colour./Marzec był miesiącem kolorów. Jeden tydzień, jeden kolor.

I prepared a sort of color corner in a living room, where I introduced objects in one colour – few things in a basket and few objects beside, baskets are filled with mostly kitchen and bathroom utensils and “toys”. They may also contain fruits or vegetables – a lemon, a tomato, a green pear or other – depends what we would eat that day. I also add geometric puzzles, a book (if its cover includes the colour), Flower’s clothes and a colour bottle. When one colour’s week is over I take that basket to Flower’s room and introduce next colour./ Przygotowałam w salonie coś w rodzaju kącika kolorów, gdzie przedstawiałam przedmioty w jednym kolorze – kilka obiektów w koszyku i kilka obok, głównie przyrządy kuchenne, łazienkowe, “zabawki”. Koszyki mogą zawierać także owoce lub warzywa – cytrynę, pomidora, gruszkę lub coś innego, zależnie od tego, co jemy tego dnia i co spełnia kryteria kolorystyczne, ma się rozumieć :). Do tego zestawu dodaję także kształty geometryczne, książkę (jeżeli okładka zawiera dominujący kolor), ubranie Kwiatuszka i butelkę z kolorową wodą. Kiedy kończy się tydzień, wynoszę “poznany” kolor do pokoju Kwiatuszka i wprowadzam następny.

Last Monday I gave her a red basket again and she smiled as if she recognized her favourite toy that she didn’t see for ages!/ Kiedy w zeszły poniedziałek dałam Kwiatkowi ponownie czerwony koszyk, uśmiechnęła się tak, jakby rozpoznała swoją ulubioną zabawkę, której wieki nie widziała!

Advertisements

Self-reliance and independence at the age of 8 months/Samodzielność i niezależność w wieku 8 miesięcy

Flower is self-reliance in/Kwiatek jest już samodzielna w:

  • waking up and sitting in bed or going out of her floor bed/siadaniu i we wstawaniu i wychodzeniu z łóżka
  • deciding what to do (to crawl, to stand up, to climb, to play, to take a walk through a room and whole home, to talk, to hug, to make order with her hygiene utensils, to clear things out from baskets, to mix them… in one word: to rearrange, and many more)/decydowaniu co robić (raczkować, pełzać, wstawać, wspinać się, przechadzać po pokoju albo całym domu, rozmawiać, przytulać, porządkować przybory higieniczne, opróżniać i porządkować koszyki, mieszać je… słowem: poprawiać)

makelifemontessori: Flower is clearing out her hygiene utensils/Kwiatek robi porządek w przyborach higienicznych 6.04b6.05b

  • finding and setting up her pacifier/znajdowaniu i umieszczaniu w buzi smoczka

DSC02738

  • deciding when, how and what to eat/decydowaniu kiedy, jak i co jeść

6.03b 6.08b

  • when to nap/kiedy drzemać
  • what to hold, to grasp, to catch, to taste, to throw away, to pull, to push and so forth… /co trzymać, łapać, chwytać, smakować, odrzucać, ciągnąć, pchać i tak dalej

6.09b6.06b

  • what to watch/co oglądać

6.11b

 

  • making decision when and where to go/w decydowaniu kiedy i dokąd się udać

6.02b

  • what to read/co czytać

6.13b 6.12b

 Ok, to be honest, she prefers this kind of books (history of esthetics especially middle ages and so forth)./Szczerze mówiąc, woli takie książki..

6.10