Flower-led weaning

DSC03274

Last few weeks were very busy: birthday of Flower’s daddy, visiting friends and family… guests, guests, guests. Nice change after almost months of just a three of us. I was too tired and too busy to sit down and write something./ Ostatnie tygodnie były bardzo zajęte, urodzinki taty Kwiatuszka, odwiedziny i odwiedzanie przyjaciół i rodziny. Goście, goście, goście! Była to miła odmiana po niemal miesiącach samotności we troje. Ale przyznam, że byłam zbyt zajęta i zmęczona, żeby usiąść, napisać coś i zebrać zdjęcia.

What has changed during this time is Flower’s interest in eating. I started to give Flower some “samples” of food about sixth month – when she started to sit on her own and was able to grasp something and put it directly into her mouths. She used to play with food than eat it. Now Flower tastes everything, she knows what to do with food she has in her bowl, what to do with her spoon (put it into mouth or throw it down?), and where to put her hands begrimed in dahl soup, hummus, rice porridge with fruits gruel and so forth./ To, co się zmieniło w tym czasie, to zainteresowanie pokarmem innym niż mleko. Dotychczas Kwiatek bardziej bawiła się jedzeniem niż jadła, a zaczęłam dawać jej “próbki” jedzenia około szóstego miesiąca – kiedy zaczęła siedzieć samodzielnie i chwytać przedmioty, kierując je prosto do buzi. Teraz chętnie smakuje wszystko. Wie, co należy robić z tym, co ma w miseczce, co zrobić z łyżką (włożyć do buzi czy rzucić nią?) i dokąd skierować, umazane w zupie dahl, hummusie czy kaszce ryżowej z owocami, ręce. 

Flower’s breakfasts for instance?/ Przykładowe śniadania Kwiatka?

DSC03263 DSC02998 DSC02938

All meals I presented above and below are vegan albeit Flower tried in her short life a duck, a fish and a meat-ball. Maybe something non-vegan else but I don’t know./ To wszystko jest wegańskie, chociaż Kwiatek spróbowała już kaczki, ryby i kulki mięsnej. Być może jadła coś jeszcze nie-wegańskiego, ale na szczęście nic o tym nie wiem 😉

DSC03266 DSC03255

I still breastfeed her in 90%. Ok, maybe 91%./ Nadal karmię piersią w 90%. No dobrze, może w 91%

She still does not have teeths./ Nadal nie ma zębów. Ani jednego!

She sucks and crushes with her gums a bread, vegetables cooked until soft, fruits and vege-saussages, she disgorges everything on her hand and chin and then swallows it back. Flower also uses her spoon. Both sides of one:)/ Z jedzeniem radzi sobie tak: ssie i rozgniata dziąsłami chleb, ugotowane na bardzo miękko warzywa, owoce, kiełbaski wege, następnie wypluwa je na rękę albo podbródek po czym z powrotem połyka. Używa też łyżki, z obu końców.

She feels flavour through skin on her cheeks, forehead, chin, behind ears, on her hands and through tabletop./ Kwiatek czuje smak skórą na policzkach, czole, brodzie, za uszami, na rękach oraz na całym bltem krzesełka.

Why did I choose BLW? I did it because it is/ Wybrałam BLW bo ponieważ:

 • not expensive/ nie jest drogie,
 • simple/ jest proste,
 • easy/ łatwe,
 • natural/ naturalne,
 • respectful for a baby, for her self-developement, for her body and will/ traktuje z szacunkiem dziecko, jego/jej rozwój, ciało i wolę
 • source of pleasure/ jest źródłem przyjemności,
 • it is opportunity to learn how to eat safely, how to trust herself and how to recognize satiety/ szansą na naukę jak jeść bezpiecznie, jak ufać sobie i rozpoznawać uczucie sytości,
 • opportunity to learn about colors, temperatures, flavours, condiments, texture/consistency and how to work with them/ okazją do poznania różnych kolorów, temperatur, smaków, przypraw, konsystencji i posługiwania się nimi,
 • possibility to try real food (like spicy dahl soup or spinach with a lot of garlic – yummy!)/ sposobnością, żeby spróbować prawdziwego jedzenia (jak pikantna zupa dal albo szpinak ze sporą ilością czosnku),
 • great practice for hand grasp and pincer grasp and eye-hand-tongue coordination/ świetnym ćwiczeniem dłoni i chwytu pęsetkowego oraz koordynacji oko-ręka-język 🙂
 • many more…/ i jeszcze wiele innych,
 • making a mess (it is questionable advantage, probably there are some parents who love to tidy up and wash a floor twice or more a day:)) so that point is not for everyone/ bałaganiarskie (wątpliwa to zaleta, ale pewnie są jacyś rodzice, którzy uwielbiają myc i sprzątać podłogę dwa i więcej razy dziennie ;)) więc ten punkt jest dla wybranych.


DSC03271

What I would like to change (and I will probably, I hope, soon) is furniture. I wish Flower had Montessori weaning chair and table, and was able to eat and drink from real dishes and glasses! Because she became interested in drinking! Finally! She didn’t want to drink water and juices for very long time. Now she finds it funny, tasty and pleasure – she laughs and seems to be excited while I give her something to drink. We use bottle when she drinks milk and water with juice and shot-glass to drink water while sitting on the floor… (Did I mention, we still don’t have weaning chair in her size?)./ Co bym chciała zmienić (i mam nadzieje, że wkrótce zmienię), to meble. Chciałabym, żeby miała już krzesło i stolik Montessori i żeby mogła jeść i pić z prawdziwych naczyń i szklanek. W końcu Kwiatek zainteresowała się piciem! Bardzo długo nie chciała ani wody ani soków. Teraz pice jest dla niej zabawne, smaczne i przyjemne – śmieje się i wygląda na podekscytowaną, kiedy podaję jej napój. Używamy butelki do mleka i wody z sokiem oraz kieliszka do picia wody – na podłodze… 

makelifemontessoriThank you!/Dziękuję!

Advertisements