… just playing/… tylko się bawi

justplaying_makelifemontessori

I’m a student again. I started Assistants to Infancy training program. This is probably the best thing I have done in my life. I love every moment of the training course, I love each amazing women I met (hi girls, if you’re reading it!). I met the most incredible, wise, sensitive, inspiring teacher I have ever had, my Montessori Mentor. She read to us many inspiring reflections. This is one, that touched my heart very much. I’d like to share with you what came to my mind each time I see Flower “just playing”./

Znowu się uczę :). Zaczęłam w wakacje roczny kurs Montessori dla Niemowląt i Małych Dzieci i muszę przyznać, że to chyba najmądrzejsza rzecz, jaką w życiu zrobiłam. Uwielbiam każdą chwilę, która się wydarzyła podczas kursu; uwielbiam każdą wspaniałą osobę, którą tam poznałam (cześć dziewczyny, jesteście świetne, wiecie?!!!:-)! Mam mądrą, wrażliwą, inspirującą… najcudowniejszą nauczycielkę, jaką kiedykolwiek miałam.  To jeden z wielu wzruszających tekstów, które nam przeczytała. Przypomina mi się, ile razy patrzę jak Kwiatuszek “tylko się bawi”.

 

Just Playing

When I am building in the block room,

Please don’t say I’m “Just Playing.”

For, you see, I’m learning as I play,

About balance and shapes.

Who knows, I may be an architect someday.

Gdy buduję z klocków

Proszę, nie mów, że się “tylko bawię”.

Bo, widzisz, bawiąc się, uczę się,

O równowadze, kształtach i formach.

Kto wie, może kiedyś zostanę architektem/architektką.

When I am getting all dressed up,

Setting the table, caring for the babies,

Don’t get the idea I’m “Just Playing.”

For, you see, I’m learning as I play.

I’m expressing myself and being creative.

I may be an artist or an inventor someday.

Kiedy się przebiorę,

Nakryję do stołu, opiekuję się dziećmi,

Niech ci nie przychodzi do głowy, że się “tylko bawię”.

Bo, jak widzisz, bawiąc się, uczę się.

Wyrażam siebie i jestem kreatywna/y.

Któregoś dnia mogę zostać artystą/ką lub wynalazcą/wynalazczynią.

When you see me sitting in a chair

“Reading” to an imaginary audience,

Please don’t laugh and think I’m “Just Playing.”

For, you see, I’m learning as I play.

I may be a teacher someday.

Kiedy widzisz, że siedzę na krześle

I “czytam” dla publiczności, która jest tylko w mojej wyobraźni,

Proszę nie śmiej się i nie myśl to “tylko zabawa”,

Bo, jak widzisz, gdy się bawię – uczę się.

Może kiedyś zostanę nauczycielem/nauczycielką.

When you see me combing the bushes for bugs,

Or packing my pockets with choice things I find,

Don’t pass it off as “Just Play.”

For, you see, I’m learning as I play.

I may be a scientist someday.

Gdy widzisz, że przeczesuję krzaki w poszukiwaniu biedronek,

lub upakowuję kieszenie tym, co znajdę,

Nie traktuj tego, jak “tylko zabawę”,

Bo, zrozum, ja się uczę, bawiąc się.

Może kiedyś zostanę naukowcem/naukowczynią.

When you see me engrossed in a puzzle or some

“plaything” at my school,

Please don’t feel that time is wasted in “Play.”

For, you see, I’m learning as I play.

I’m learning to solve problems and concentrate.

I may be in business some day.

Kiedy zobaczysz mnie pogrążoną/pogrążonego w puzzlach

Lub innych “zabawach” w szkole,

Nie czuj, że to zmarnowany czas na jakiejś “zabawie”,

Bo widzisz, uczę się podczas zabawy.

Uczę się rozwiązywać problemy i koncentrować.

Może kiedyś będę prowadzić interesy.

When you see me cooking or tasting foods,

Please don’t think that because I enjoy it, it is “Just Play.”

For, you see, I’m learning as I play.

I’m learning to follow directions and see differences.

I may be a cook someday.

Kiedy widzisz, że gotuję i kosztuję jedzenia,

Nie myśl, że skoro mi się to podoba, tylko się bawię.

Bo widzisz, bawiąc uczę się.

Uczę się podążać za wskazówkami i dostrzegać różnice.

Może zostanę kiedyś mistrzynią/mistrzem kuchni.

When you see me learning to skip, hop, run, and move my body,

Please don’t say I’m “Just Playing.”

For, you see, I’m learning as I play.

I’m learning how my body works.

I may be a doctor, nurse, or athlete someday.

Kiedy widzisz, jak uczę się przeskakiwać, podskakiwać, biegać i poruszać się,

Proszę Cię, nie mów, że tylko się bawię.

Bo widzisz, ja się uczę, bawiąc się,

Dowiaduję się, jak działa moje ciało,

Może zostanę kiedyś lekarzem/lekarkę, pielęgniarzem/pielęgniarką

albo lekkoatletką/lekkoatletą.

When you ask me what I’ve done at school today,

And I say, I “Just played.”

Please don’t misunderstand me.

For, you see, I’m learning as I play.

I’m learning to enjoy and be successful at my work,

I’m preparing for tomorrow.

Today, I am a child and my work is play.

Kiedy pytasz mnie, co dziś robiłam/robiłem w szkole

I ja mówię, że bawiłem/łam się

Nie zrozum mnie źle.

Bo ja widzisz, uczę się, bawiąc się.

Uczę się cieszyć moją pracą i odnosić w niej sukcesy,

Przygotowuję się na jutro,

A dziś jestem dzieckiem i moją pracą jest zabawa.

 

Anita Wadley

Edmond, Oklahoma

 

 

Amazing, isn’t it? What do you find inspiring? A film, a photo, quotations, a poem, a song? Please, share with me! Thank you 🙂

Czy to nie jest przepiękne? A co Was inspiruje? Film, zdjęcie, cytaty, wiersz, piosenka? Podzielcie się!

Advertisements